Revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Land05 vypracoval v roce 2019 na základě zadání odboru ochrany prostředí MHMP studii revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova. Tento návrh následně MČ Praha 3 participovala s veřejností a své připomínky a nápady dodaly kromě obyvatel okolí i děti ze ZŠ Jeseniova a majitelé pozemků, kteří s revitalizací parčíku souhlasí. Bližší informace k projektu je možné nalézt zde.

Vizualizace nové podoby parčíku od ateliéru Land05
Vizualizace nové podoby parčíku od ateliéru Land05