Historie parku Červená skála

Pozemky, které jsou nyní nazývány Červená skála, patřily k rozsáhlým pozemkům usedlosti Pražačka, která stávala v místech dnešní křižovatky Ohrada. Tato usedlost se stala pro Žižkov velmi významnou, protože právě s dcerou jejich majitelů, Josefa a Marie Stomeových, Amálii Stomeovou  se v roce 1865 oženil stavitel Karel Hartig, budoucí první starosta Žižkova. Ten pak na popud své tchyně vytvořil regulační plán pozemků, původních polí patřících k Pražačce, mezi dnešními ulicemi Prokopova, Husitská, Koněvova a Jeseniova a položil tím základy vzniku Žižkova takového, jakého ho známe dnes.