Kácení topolů

V pondělí 20. února 2023 dojde ke kácení dvou topolů v parku u ŽŠ Jeseniova. Topoly jsou již vzhledem ke svému stáří ve špatném zdravotnímu stavu. Strav stromů byl zhodnocen odborníky a bylo doporučeno jejich pokácení. To bylo následně povoleno Odborem ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 a byla nařízena náhradní výsadba, která bude realizována v rámci celkové revitalizace tohoto parčíku. Prosíme o zvýšenou opatrnost v průběhu arboristických prací a o uposlechnutí pokynů odborného dozoru. Děkujeme za pochopení. 

Topoly v parčíku u ZŠ Jeseniova