Kácení topolů

V pondělí 20. února 2023 dojde ke kácení dvou topolů v parku u ŽŠ Jeseniova. Topoly jsou již vzhledem ke svému stáří ve špatném zdravotnímu stavu. Strav stromů byl zhodnocen odborníky a bylo doporučeno jejich pokácení. To bylo následně povoleno Odborem ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 a byla nařízena náhradní výsadba, která bude realizována v rámci celkové revitalizace tohoto parčíku. Prosíme o zvýšenou opatrnost v průběhu arboristických prací a o uposlechnutí pokynů odborného dozoru. Děkujeme za pochopení. 

Topoly v parčíku u ZŠ Jeseniova

„Osvoboďte lavičky!“

V pátek 11. listopadu 2022 byla do parku Červená skála instalována lavička a nástěnka projektu francouzského malíře a vizuálního umělce Mathieu Tremblina „Osvoboďte lavičky“. Více info o celém projektu zde.

osvoboďte lavičky
Projekt francouzského umělce Mathieu Tremblina

 

Socha Anny Proletářky

Socha Anny Proletářky stojí uprostřed parčíku u ZŠ Jeseniova od roku 1962. Je dílem sochaře Ladislava Kovaříka. Socha je odlita z bronzu, její podstavec je žulový. Někdy bývá omylem zaměňována za sochu Jožky Jabůrkové, která ale stojí v Olšanských hřbitovech.

Socha Anny Proletářky
Socha Anny Proletářky

 

Revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Land05 vypracoval v roce 2019 na základě zadání odboru ochrany prostředí MHMP studii revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova. Tento návrh následně MČ Praha 3 participovala s veřejností a své připomínky a nápady dodaly kromě obyvatel okolí i děti ze ZŠ Jeseniova a majitelé pozemků, kteří s revitalizací parčíku souhlasí. Bližší informace k projektu je možné nalézt zde.

Vizualizace nové podoby parčíku od ateliéru Land05
Vizualizace nové podoby parčíku od ateliéru Land05